კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
3.56% თვიურად განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
500 ლარი მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
აიღე სესხი 3 თვიდან 12 თვემდე  მინიმალური ასაკი 20 წლის დაბალი პროცენტი 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
3.39% თვიურად განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
500 ლარი მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
აიღე სესხი 3 თვიდან 12 თვემდე  მინიმალური ასაკი 20 წლის დაბალი პროცენტი 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
5.8% თვიურად განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
400 ლარი მაქსიმალური თანხა
4000 ლარი
აიღე სესხი 3 თვიდან 24 თვემდე  მინიმალური ასაკი 23 წლის საიმედოება 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
5.8% თვიურად განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
1000 ლარი მაქსიმალური თანხა
15000 ლარი
აიღე სესხი 3 თვიდან 48 თვემდე  მინიმალური ასაკი 25 წლის გრძელვადიანი სესხი სწრაფად 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
5,3% (60-100%) განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
500 ლარი მაქსიმალური თანხა
5000 ლარი
აიღე სესხი 1-დან 20 თვემდე მინიმალური ასაკი 20 წლის პირველი აღებული სესხი უპროცენტოა 10:00 - 19:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
თვეში %
3.46% განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
500 ლარი მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი
აიღე სესხი 3-24 თვემდე  მინიმალური ასაკი 20 წლის სესხი დაბალ საპროცენტო განაკვეთში 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
5.9% თვიურად განმეორებით სესხზე
უცნობია
მინიმალური თანხა
600 ლარი მაქსიმალური თანხა
6000 ლარი
აიღე სესხი 3 დან 36 თვემდე  მინიმალური ასაკი 23 წლის დაბალი პროცენტი 9:00 - 21:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვები უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
0% განმეორებით სესხზე
8-19%
მინიმალური თანხა
50 ლარი მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი
აიღე სესხი 5-დან 30 დღემდე  მინიმალური ასაკი 20 წლის პრიველადი სესხი 500 ლარამდე უფასოდ. სესხზე პასუხი 15 წუთში 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ აღებულ სესხზე
0% განმეორებით სესხზე
10% 15% 20% 25%
მინიმალური თანხა
50 ლარი მაქსიმალური თანხა
1500 ლარი
აიღე სესხი 5-დან 30 დღემდე მინიმალური ასაკი 21 წლის პირველი აღებული სესხი 500 ლარამდე უპროცენტოა 09:30-19:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 0%
განმეორებით სესხზე 16% 
მინიმალური თანხა
30 ლარი მაქსიმალური თანხა
900 ლარი
აიღე სესხი 7 - დღიდან  24 თვემდე   მინიმალური ასაკი 20 წლის პირველი აღებული სესხი უპროცენტოა 09:00-20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველი სესხი
0%-ში
განმეორებით სესხზე
6-15%
მინიმალური თანხა
50 ლარი მაქსიმალური თანხა
250 ლარი
აიღე სესხი 5-დან 31 დღემდე მაქსიალური ვადა   მინიმალური ასაკი 20 წლის პირველი აღებული სესხი უპროცენტოა სესხზე პასუხი 15 წუთში 9:00 - 20:00 სესხის მიღება
კომპანია პროცენტი % თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ხანგრძლივობა შეზღუდვა უპირატესობა სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველი სესხი
0%-ში განმეორებით სესხზე 19% 
მინიმალური თანხა
50 ლარი მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი
აიღე სესხი 5-დან 31 დღემდე მაქსიალური ვადა   მინიმალური ასაკი 20 წლის პასუხი მომენტალურად, პირველი უპროცენტო სესხი. 09:00-20:00 სესხის მიღება

ონლაინ სესხები - თქვენი სწორი არჩევანი

ჩვენ გთავაზობთ სასესხო კომპანიების ჩამონათვალს სადაც შედარებულნი არიან. თქვენ შეძლებთ თქვენთვის მისაღებ სწრაფი ინტერნეტ კრედისის აღებას . მოკლე დროში.
 

რა არის ინტერნეტ კრედიტი?

მზარდ მოთხოვნასთან ერთად სულ უფრო მეტად მარტივდება ონლაინ სესხების გაცემა და მიღება ფიზიკური პირებისთვის. ამისთვის აუცილებელია, რომ პირი იყოს სრულწლოვანი და თავად იყოს პასუხისმგებელი სესხის გადახდაზე. გარდა ამისა, საჭიროა ინტერნეტთან წვდომა და რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ შეავსოთ სესხის ონლაინ განაცხადი. ონლაინ განაცხადები ამარტივებენ სესხის მიღების პროცედურას და, ამასთან, მოსახერხებელია მათთვის, ვისაც დრო არ აქვს, დიდხანს იდგეს დამღლელ რიგებში. გათვალისწინებულია მომხმარებლის ინტერესი, დროში შეზღუდულობა და შესაბამისად, შექმნილია მათთვის მოსახერხებელი სისტემა, როგორიცაა ონლაინ სესხების გაცემის გამარტივებული პროცედურა.

სესხის აღებამდე გასათვალისწინებულია შემდეგი გარემოებები

- ზუსტად განსაზღვრეთ სესხის რაოდენობა და მიუთითეთ განაცხადში;
- სესხის აღებამდე ყურადღება მიაქციეთ სესხის გადახდისთვის ვადას (თვეების ზუსტ რაოდენობას);
- სესხის აღებისას გაითვალისწინეთ პროცენტი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ;
- სესხის აღებამდე მოიძიეთ ინფორმაცია სხვა საკრედიტო დაწესებულებების შემოთავაზებების შესახებ;
- კარგად გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს, განსაკუთრებით თქვენს მოვალეობებს და პასუხისმგებლობას სესხის დროულად დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ასევე, სესხის გამცემის უფლება-მოვალეობებს დავის შემთხვევაში;
- ასევე, გაესაუბრეთ მათ, ვინც უკვე სარგებლობს სწრაფი ონლაინ სესხით და გაიარეთ კონსულტაცია მათთანაც სესხის გადახდის პირობებისა და თავისებურებების შესახებ და ამის შემდგომ მიიღეთ გადაწყვეტილება;
- მიუხედავად სურვილისა და მზაობისა, ნუ აიღებთ იმ ოდენობით სესხს, რომლის გადახდის შესაძლებლობა არ გაქვთ თქვენი ყოველთვიური შემოსავლის გათვალისწინებით;
- გაუფრთხილდით საკუთარ საკრედიტო ისტორიას, კარგად გაეცანით თქვენს ვალდებულებებს და იცოდეთ ზუსტი გადახდის დრო, რათა ვადა არ დაარღვიოთ;

 

საპროცენტო განაკვეთი

როგორც წესი, საპროცენტო განაკვეთი სხვადასხვა საკრედიტო დაწესებულებას სხვადასხვა აქვს დადგენილი. შესაბამისად, ეს აისახება სესხის დასაბრუნებელი თანხის საბოლოო ოდენობასა და თქვენს ფინანსურ პასუხისმგებლობაზე, ყოველთვიურად შეიტანონ განსაზღვრული თანხა. ამდენად, საპროცენტო განაკვეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. მაგ: თუ კომპანიას აქვს საპროცენტო განაკვეთი 10% და თქვენი სესხი არის 100 ლარიანი, მოგიწევთ 110 ლარის დაფარვა.

რატომ უნდა ვისარგებლოთ სწრაფი ონლაინ სესხით

საკითხი, თუ რატომ უნდა ვისარგებლოთ სწრაფი ონლაინ სესხით, თანაბრად საინტერესოა ყველასთვის, მათ შორის მათთვისავ, ვინც არ აპირებს მოცემულ მომენტში სარგებლობას, მაგრამ სამომავლოდ გეგმავს ან შესაძლებელია დაინტერესდეს: - განაცხადის შევსება შესაძლებელია ონლაინ, რიგში დგომის და დროის დაკარგვის გარეშე, ასევე, სადმე, რომელიმე საკრედიტო დაწესებულებაში სპეციალური ვიზიტის გარეშე;
- საჭიროა მხოლოდ პირადობის მონაცემები და თქვენი სრულწლოვანება, რომ თავად ხართ პასუხისმგებელი გადახდაზე და გაქვთ უნარი, ფინანსური ვალდებულებები აიღოთ;
- სესხის აღება სწრაფია და გამარტივებული, რაც დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს, დამატებით დოკუმენტების წარდგენას თქვენი მხრიდან;
- განაცხადის შევსებისას გაქვთ დრო, დაფიქრდეთ თქვენს გადაწყვეტილებას და უარი განაცხადოთ მასზე ნებისმიერ დროს, შესაბამისი პირობების გაცნობის შემდგომ;
- განაცხადის შევსების შემდგომ მოკლე ვადაში მიიღებთ დასტურს / შეტყობინებას სესხის დამტკიცების შესახებ და ინფორმირებული იქნებით, როდიდან შეგეძლებათ თანხით სარგებლობა;
- სესხის დამტკიცების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თავად მართოთ სესხის გადახდა, დაგეგმოთ ყოველთვიური შენატანი და ვადა დაიცვათ;
- შესაძლებლობა გაქვთ, ნებისმიერ დროს, სახლიდან გაუსვლელად, კიდევ ისარგებლოთ სწრაფი ონლაინ სესხით;
- სწრაფი ონლაინ სესხების ტიპებს გაეცნოთ და დანიშნულებისამებრ (თანხის ოდენობისა და სესხის მიზნის გათვალისწინებით) შეავსოთ შესაბამისი განაცხადი;

ყურადღება უნდა მიაქციოთ!

ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე მნიშვნელოვანია მომხმარებლისთვის, რაც მოიცავს სრულყოფილ ინფორმაციას ხელშეკრულების მხარეების უფლება-მოვალეობების შესახებ. შესაბამისად, გაცნობიერებული გადაწყვეტილება თავიდან აგარიდებთ სამომავლო გართულებებს და დავას, რაც დამატებით დროსა და რესურსს მოითხოვს, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ გარემოებაზე, რომ სესხით სარგებლობა პირდაპირ კავშირშია თქვენს საკრედიტო ისტორიასთან. ამასთან, მიღებული გადაწყვეტილება და სესხის პირობების ზედმიწევნით შესრულება დადებითად აისახება თქვენს სამომავლო სასესხო ურთიერთობაზე სხვა საკრედიტო დაწესებულებებთან. ყოველ ჯერზე შეგიძლიათ მიღებული გამოცდილების გაანალიზება და სამომავლო სასესხო ურთიერთობების შესაბამისად დაგეგმვა. გაეცანით საკრედიტო დაწესებულებებს შემოთავაზებებს, საპროცენტო განაკვეთებს, სესხის ოდენობასა და გადახდის ვადებს და მიიღეთ ინფორმირებული გადაწყვეტილება თქვენი შემოსავლებისა და გადახდისუნარიანობის გათვალისწინებით. ინფორმირებული გადაწყვეტილება წინ გადადგმული ნაბიჯია სასესხო ურთიერთობაში შესვლამდე. სანდო კომპანიები: netcredit, vivus, moneyman, emmascredit, ccloan | internet krediti, swrafi sesxi, onlain sesxebi, swrafi krediti, online sesxi, online kredit, uprocento, უპროცენტო

როგორ გავახანგრძლოვოთ სწრაფი ინტერნეტ კრედიტის დაფარვის პერიოდი?

თქვენ უნდა მიმართოთ თქვენ სასესხო კომპანიას და სთხოვოთ თანხის გადანაწილება გარკვეულ დროზე ან დროის გახანგრძლივება

REALCREDIT.GE ©